Doorbraak in regeling overuren

Doorbraak in regeling overuren

Er is een oplossing bereikt in verband met de 360 overuren van het horecaplan en er moet voor deze overuren geen eindejaarspremie worden betaald.

Zoals we onze leden al meedeelden in de Horeca Flash van 12 mei is er momenteel een technisch probleem om de 360 goedkope overuren van het horecaplan toe te kunnen passen. Horeca Vlaanderen heeft aan de bevoegde politici gevraagd hier snel werk van te maken om tot een oplossing te komen en die is nu bereikt. U zal de 360 goedkope overuren dit jaar kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen we u ook melden dat er geen eindejaarspremie moet betaald worden voor deze overuren.

We lichten beide punten kort toe.

Geen eindejaarspremie

Eerder deelden we al mee dat er geen eindejaarspremie verschuldigd is op een flexijob. Tenminste, zolang de werknemer minder dan twee maanden onafgebroken werkt. Werkt hij meer dan twee maanden onafgebroken, dan is er wel een eindejaarspremie verschuldigd.

Na overleg met het Sociaal en Waarborg Fonds kunnen we u nu ook melden dat er evenmin een eindejaarspremie verschuldigd is over de (goedkope) overuren waarbij de netto-verloning gelijk is aan het bruto-loon. Dat komt omdat ook de goedkope overuren uit het loonbegrip zijn gehaald en omdat de eindejaarspremie sowieso begrensd is. Voor u betekent dit dus zowel op de flexijobs als op de overuren een besparing van 12%. Premies die wel al betaald werden op de goedkope overuren, zonder dat dit een recht opent, zullen door het Fonds worden teruggestort aan de werkgever.

360 overuren

Er is nog ander nieuws wat de overuren betreft. Er was in onze sector een cao waardoor elke werknemer maximaal 143 overuren per jaar kon laten uitbetalen zonder inhaalrust. De Wet op de flexijobs en de overuren trok dit aantal op tot 360 overuren. Nieuw was dat er op deze uren bovendien geen enkele sociale of fiscale bijdragen moest worden betaald. De cao verstreek echter op 1 januari 2016, en ondanks de vraag van Horeca Vlaanderen wilden de vakbonden deze cao niet verlengen. Daardoor kwamen niet alleen de 143 overuren zonder inhaalrust, maar ook de beloofde 360 netto-overuren van het horecaplan in het gedrang. Daardoor kan u momenteel maximaal 91 overuren per jaar (130 mits aanpassing arbeidsreglement) uitbetalen zonder inhaalrust.

Op aangeven van Horeca Vlaanderen wordt de Wet van 16 november 2015 nu eindelijk aangepast. De wet zal voortaan niet meer verwijzen naar de 143 overuren uit de cao, maar wel naar de 91 overuren uit de wet, waarop iedereen recht heeft. De Interkabinettenwerkgroep of IKW zat daarover vandaag samen. Deze wetswijziging zal nu via een spoedprocedure door het parlement worden goedgekeurd. Dan is het wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Pas na de publicatie zal de wetswijziging van kracht zijn. Dit wordt verwacht nog voor eind juni. We melden u dit onmiddellijk zodra dit een feit is.

Zodra deze wet van kracht is, kan u - ook zonder cao – de beloofde 360 overuren per jaar bruto voor netto toepassen. Zonder inhaalrust. Let wel! Ook na de wetswijziging zal u per vier maanden nog altijd maximaal 143 overuren op die manier kunnen uitbetalen.

Intussen blijft Horeca Vlaanderen zich verder inzetten om van het gebruik van de overuren beter bruikbaar en meer rechtszeker te maken. Ook de vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen en een soepele interpretatie van de motieven voor overwerk, horen daarbij.

Vanzelfsprekend houden we u ook daarvan stipt op de hoogte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *