ORGANIGRAM

 

Horeca Vlaanderen is de sectororganisatie van en voor de horeca en Horeca Antwerpen en Omstreken is een lokale afdeling van Horeca Vlaanderen. Wij verdedigen samen met de andere Vlaamse regionale vertegenwoordigingen de belangen van de mooiste sector van het land al meer dan 40 jaar.

Onze drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken. Dankzij de wijdvertakte verankering is Horeca Vlaanderen actief op Europees, nationaal, Vlaams en lokaal niveau.

Hieronder vindt u een organigram van Horeca Vlaanderen op provinciaal niveau met daaronder een overzicht van de partners, overlegorganen en activiteiten waarbij Horeca Antwerpen betrokken is.

 

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Neem contact op met ons met al uw vragen, opmerkingen en/of suggesties

Contacteer ons

Volg ons op Facebook