Korting op Sabam

 

 

sabam 178

Leden van Horeca Vlaanderen hebben jaarlijks recht op een korting op de factuur van SABAM. Dit is een korting van 10% van de factuur, met een maximumbedrag van 43.93€.

 

Hoe kan u van deze korting genieten?

U bezorgt ons een kopie van uw factuur en een bewijs van betaling. Dat kan per fax (02/213 40 11), per email of post (Horeca Vlaanderen, Anspachlaan 111, 1000 Brussel).

Na verwerking wordt u de korting uitbetaald op uw bankrekening. Vergeet dit niet door te geven bij het bezorgen van uw factuur en betalingsbewijs ! 

 

Opgelet, er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de korting:

-  De factuur die u stuurt is de officiële factuur van SABAM waarop volgende tekst vermeldt staat:

“Dit document, vergezeld van het betalingsbewijs, geldt bij uw federatie als enig bewijsmiddel van betaling”

- De korting is geldig voor volgende tarieven: 101, 102, 103 en 104.

- Zo u meerdere Sabamfacturen zou krijgen met verschillende titularisnummers kan u de korting aanvragen op 1 nummer. Dit titularisnummer dient jaarlijks hetzelfde te zijn.

- Uw SABAM bijdrage is niet hetzelfde als uw bijdrage voor de billijke vergoeding (Honebel). Hierop geldt deze korting niet.

 

Hoe kunnen wij u verder helpen?

Neem contact op met ons met al uw vragen, opmerkingen en/of suggesties

Contacteer ons

Volg ons op Facebook