– Nieuwe toelage aankoop en herstelling van fietsen voor toeristische logies

 

De stad geeft toeristische logies een subsidie van maximaal 300 euro als ze fietsen kopen om die gratis of tegen een goedkoop tarief te verhuren aan de toeristen die bij hen overnachten.

De subsidie mag ook worden gebruikt om fietsen te herstellen. Een logie is elke instelling die slaapplaatsen aanbiedt voor toeristen, van hotels tot bed and breakfasts. Een logie moet wel op het grondgebied van de stad Antwerpen zijn gevestigd om in aanmerking te komen voor de subsidie.

De 300 euro is het totaalbedrag dat een toeristische logie kan krijgen vanaf nu tot en met 31 oktober 2016. De subsidie per nieuw aangekochte fiets is beperkt tot 100 euro en per herstelling wordt maximaal 50 euro toegekend.

Voor wie?

Ieder vergund, aangemeld of erkend logies volgens het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet of Toerisme voor Allen-decreet, in de categorie hotel, gastenkamer, openluchtrecreatief verblijf of (jeugd)hostel dat gevestigd is op het grondgebied van de stad Antwerpen.

Wat houdt de toelage in?

De toelage voorziet twee types van financiële ondersteuning:

- aankoop fiets(en): financiële ondersteuning voor nieuwe fiets(en) die ter beschikking van verblijfstoeristen gesteld wordt. Een huurcontract vanaf 3 jaar wordt gelijkgesteld met aankoop.

- herstelling reeds aanwezige fiets(en): financiële ondersteuning voor de herstelling van reeds aanwezig fiets(en) die ter beschikking van verblijfstoeristen gesteld wordt. Het aangaan van een onderhoudscontract wordt gelijkgesteld aan een herstelling.

De toelage kan niet aangewend worden voor accessoires zoals verlichting (tenzij herstelling), fietszakken of de aankoop van een fietsslot.

Bedrag van de toelage

De toelage voor aankoop bedraagt maximum 100,00 euro per nieuw aangekochte fiets. Dit bedrag mag niet meer dan 50% zijn van de totale aankoopprijs. De toelage voor herstelling bedraagt maximum 50,00 euro per fiets. Dit bedrag mag niet meer zijn dan 50% van de totale herstelkost. Er is een maximum van 300,00 euro per logies voor aankoop en herstelling.

Voorwaarden voor toelage

1. Het toeristisch logies dient te beschikken over een fietsstalling.

2. Het toeristisch logies dient in communicatie- en boekingkanalen te vermelden dat fietsen en fietsstalling beschikbaar zijn voor verhuur.

3. Het logies moet minstens 2 fietsen kunnen aanbieden.

4. Alle fietsen dienen verhuurd te worden met 2 degelijke fietssloten. (bijvoorbeeld 1 aan de fiets en een afzonderlijk kettingslot).

5. De aankoop of herstelling (inclusief afsluiten huur- of onderhoudscontract) gebeurt tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017.

Duurtijd

Aanvragen hebben enkel betrekking op subsidieerbare uitgaven verricht in de periode tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017. De laatste aanvraag kan gebeuren op 31 oktober 2017.

Hoe aanvragen?

In het reglement (.pdf) leest u de voorwaarden om de premie aan te vragen.
Vul het aanvraagformulier (.pdf) in.

Bezorg uw aanvraag via mail aan sector@visitantwerpen.be

Hebt u nog een vraag? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch bij Kevin: 0475 45 40 63

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *